احمد نجاری مقدم
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های
توسعه و آینده نگری

1-  فرم اطلاعات مدرسان
2-عناوین دوره های- شغلی(مشاغل مشترک عمومی)
3- عناوین دوره های فرهنگی عمومی( توانمندیهای عمومی و فناوری اطلاعات ، فرهنگی اجتماعی)
4- آموزش دوره های ویژه مدیران

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان